Biokaasu puhutti Vaasan energiaviikolla

Vaasan energiaviikolla järjestetty kaasuseminaari keräsi salin täyteen ammattilaisia ja opiskelijoita. Mukana tilaisuudessa oli laaja kattaus puhujia Ruotsista, Englannista, Brysselistä ja Suomesta, jotka valottivat kaasun näkymiä liikenteessä.

Vaasan seutu on ollut paljon esillä biokaasun jalostamisessa ja käytössä joukkoliikenteessä. Odotukset ovat jopa ylittyneet, sillä bussien käyttöaste on ollut korkea ja kulutus oletettua pienempi. Ab Stormossen Oy:n kehitysinsinööri Johan Saarela kertoi yrityksen rakentavan kaksi uutta tankkausasemaa lähitulevaisuudessa. Toinen asemista rakentuu pian keskustan eteläisen sisääntulotien varteen. Laskelmien mukaan Vaasan seudulla voidaan päästä liikenteen biokaasuosuudessa 29 % osuuteen tieliikenteen energiankulutuksesta.

Iso-Britannian energiaministeriön David Hodgson kertoi käynnissä olevista CCS-hankkeista Manchesterissä ja Teessidessa, joissa kaasuverkkoon syötetään elektrolyysillä maakaasusta tehtyä vetyä. Hiiliosa sijoitetaan merenpohjan varastoihin.

Nesteytetyn metaanin (LNG tai LBG) käyttö raskaassa ja laivaliikenteessä etenee vakuuttavasti. Volvolta on tullut uusi moottorityyppi raskaaseen kalustoon. Diesel-moottorilla päästään 90–95 % metaaniosuuteen. Dieselpolttoainetta tarvitaan vain varmistamaan puristussytytys. Moottoriin on rakennettu myös palamattoman metaanin palautus moottorista, jolloin metaanivuotoja ei pääse syntymään.

Tapahtuman näyttelyalueella käydyt keskustelut korostivat sitä, kuinka monia yrityksiä toimialalla jo on ja odotukset ovat korkealla. Yhtenä esimerkkinä kurikkalainen RMW Tech, jonka kehittämä mikroturbiini voi käyttää puhdistamatonta biokaasua tehden siitä lämpöä ja sähköä.  

Vaasan kaasuseminaarin esitykset (englannin kielisinä)

Lisätietoa: toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, puh. 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi