7 / 13.11.2014
Hallituksen esitys turveveron alentamiseksi ja metsähaketuen nostamiseksi

TEM tiedotti 5.11.2014, että elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja valtiovarainministeri Antti Rinne esittävät kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä parantavia toimia ensi vuoden talousarvioesitykseen. Esityksen mukaan turpeen verotusta kevennetään ja metsähakkeella tuotetun uusiutuvan sähkön tuotantotuen tasoa nostetaan vastaavasti kuten hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta oli jo aiemmin (7.10.2014) linjannut.>>EU-huippukokous linjasi ilmasto- ja energiapolitiikkaa vuoteen 2030

Eurooppa-neuvosto päätti kokouksessaan 23.-24.10.2014 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan suurista linjoista vuoteen 2030 saakka. Linjaukset ovat monilta osin samansuuntaisia kuin komissiolla viime tammikuisessa tiedonannossa. >>Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea korostaa metsäenergian tärkeyttä ja myöntää kotimaisen turpeen monet edut

Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea (PEIKKO) julkaisi 16.10.2014 mietintönsä Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Tiekartan yksi keskeinen tavoite oli linjata, kuinka Suomi voisi saavuttaa EU:n pitkän aikavälin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Päästövähennysten lisäksi työ huomioi myös talous-, työllisyys- ja omavaraisuusnäkökohtia. >>Käytöstä poistetun puun luokittelu päivitetty

VTT on laatinut yhdessä Bioenergia ry:n, Energiateollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n kanssa päivitetyn ohjeen käytöstä poistetun puun eli kierrätyspuun luokittelusta VTT:n aikaisemmin julkaisemasta raportista. >>


Bioenergia-ratkaisut vahvasti esillä Energia-messuilla

Tampereen messukeskuksen hallilaajennus mahdollisti kaikkien aikojen laajimmat messut lokakuussa pidetyillä Energia2014-messuilla. Bioenergia oli vahvasti esillä niin kiinteiden, nestemäisten kuin kaasuratkaisujenkin osalta. >>


Uusia lämpöyrittäjäkohteita nousee

Vuoden aikana on noussut kiitettävästi uusia lämpöyrittäjäkohteita. Uusia kohteita on tullut erityisesti Pirkanmaalle, jossa on ollut kolme vuotta käynnissä Moteista Megawateiksi -hanke. >>Turvepäivä aloitti Tampereen Energiaviikon

Bioenergia ry:n Turvepäivä keräsi Tampereelle maanantaina 27.10.2014 satapäisen yleisön kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista alan aiheista. Perinteisten tuotanto- ja käyttölukujen julkistamisen lisäksi alustuksia kuultiin uuden ympäristönsuojelulain vaikutuksista, suonpohjien jälkikäytöstä, turpeen elinkaaresta, ominaiskuormitusselvityksestä sekä uusista hankkeista kuivatusvesien käsittelyssä.>>Vuoden turveyrittäjä toivottaa turvevastaiset tervetulleeksi työmaalle

Bioenergia ry:n Turvevaliokunta on valinnut Vuoden turveyrittäjäksi Pekka Forsströmin. Tärkeimmät kriteerit olivat vesien- ja ympäristönsuojelusta huolehtiminen ja tuotantotavoitteiden täyttyminen. >>

Bioenergiapäivät
24.-25.11.2014
Helsinki


Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki