6 / 3.7.2015


Neljä askelta kohti Sipilän hallituksen biotalous- ja energiaomavaraisuustavoitteita


Kotimaiset turve ja puu tukalassa tilanteessa

Turvetta ja energiapuuta tuottavat kone- ja kuljetusyrittäjät elävät taloudellisesti synkkiä aikoja. Kalustoa on myynnissä ja konkurssi tai yrityssaneeraus on todellinen uhka monessa yrityksessä etenkin metsähaketuotannossa. >>

Turvetuotantokauden alku kehnoin sitten vuoden 2003

Touko-kesäkuun sateet ja koleat kelit pitivät turpeen nostokoneet poissa kentiltä. Bioenergia ry:n tuotantotilanteen seurannan mukaan toukokuun lopussa aumoissa oli vasta noin 100 000 m3 turvetta. Kesäkuun lopussa tämän tuotantokauden turvevarastot olivat karttuneet 1,8 miljoonaan kuutiometriin, josta noin kuudennes oli ympäristöturvetta. Yleensä kesä-heinäkuun vaihteessa tuotantokauden tavoitteista on koossa kaksi kolmasosaa, nyt vasta kymmenesosa. >>

Ehdota Vuoden turveyrittäjää!

Suomessa on paljon mallikelpoisia turvetuotantoalueita ja niillä toimivia yrittäjiä. Bioenergia ry etsii myös tänä kesänä Vuoden turveyrittäjää. Tavoitteena kilpailussa on alan toiminnan parantaminen tuomalla käytännön tekijöitä ja esimerkkejä julkisuuteen. >>

Helsingin energiaratkaisun kolmas tie esitelty

Helsingin energiayhtiö Helen Oy:n hallitus päätti kesäkuussa esittää kaupungin päättäjille ratkaisua, joka poikkeaa aiemmista suunnitelluista vaihtoehdoista. >>

Tilaa Bioenergia-lehti

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki