5 / 2.6.2015


KEVÄTPÄIVÄ

Kattava katsaus energiapolitiikkaan hallitusohjelman kynnyksellä

Bioenergian Kevätpäivät järjestettiin 25.5.2015 Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä. >>

TEM:n energiaosaston lähivuosien työlistaa hallitsee EU:n energia- ja ilmastopolitiikka

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston uusiutuvan energian ryhmää vetävä hallitusneuvos Päivi Janka kävi läpi energiaosaston työlistaa. EU-lähtöiset asiat työllistävät Suomen energia- ja ilmastopolitiikan valmistelijoita tulevinakin vuosina. Tärkeimpänä on viime vuonna Eurooppa-neuvostossa linjattujen EU:n ilmasto- ja energiapaketin 2030-tavoitteiden toimeenpano, jota myös komission helmikuinen tiedonanto energiaunionista käsittelee. >>

Luke: Puuenergia hiilineutraalia kasvavassakin käytössä

- Parasta hiilinielupolitiikkaa on kestävästi lisätä metsän hakkuita, korosti Luonnonvarakeskuksen (Luke) Hannu Ilvesniemi Bioenergian Kevätpäivässä. >>

YM: Ympäristölupatehtävät vähenemässä 20 %

Ympäristöministeriön lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn antoi seminaariyleisölle ajankohtaiskatsauksen turpeen ympäristösääntelystä ja -luvituksesta. >>

TEM: Kuinka käy metsähakkeen tukijärjestelmän?

Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Pekka Grönlund kertoi Bioenergian Kevätpäivässä metsähakkeen tukijärjestelmän tilanteesta ja viime hallituksen päätösten voimaantulonäkymistä. >>

Metsäyhdistys: Puuenergian kansainväliset haasteet tulossa Suomeen

Erilaisia näkökulmia puun ja puuenergian maineeseen eurooppalaisessa keskustelussa tarjosi Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portin, jolla on pitkä kokemus kansainvälisestä toiminnasta. >>

Luke: Tehometsätaloudesta väylä kohti biotaloutta

Suomen menestystarina metsämaana perustuu huoleen puuvarojen riittävyydestä ja siihen mitä asioita on taklattu tutkimuksen ja käytännön toiminnassa, kertoi Bioenergian Kevätpäivässä Luonnonvarakeskuksen professori Antti Asikainen. >>

TEM: Turve pysyy Suomen energiapaletissa

Turpeen energiakäytön näkymistä alusti ylitarkastaja Aimo Aalto työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän totesi, että turve on tilavuudeltaan ylivoimaisesti suurin suomalainen luonnonvara. Valikoiduista turpeista pystytään valmistamaan pitkälti samoja tuotteita ja ainesosia, joita nyt valmistetaan raakaöljystä ja kivihiilestä. Näistä syistä on edelleenkin luontevaa miettiä, miten ja missä määrin tällaista luonnonvaraa voidaan hyödyntää.>>

VTT: Biopolttoaineet liikenteen ainoa vaihtoehto

Liikenteen biopolttoaineet on tärkein keino vähentää päästöjä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Kai Sipilä Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä kertoi päästötilanteesta eri puolilla maailmaa kehittyneiden polttoaineiden tuotannossa, missä Suomi on maailmanlaajuisestikin ollut edistyksellinen ja alan johtavia maita. >>


Laita jo kalenteriisi:
Bioenergiapäivät
25.–26.11.2015

Tilaa Bioenergia-lehti

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki