4 / 12.5.2015


Tavoitteet hallitukselle 2015–2019

Metsähakkeen ja turpeen kilpailukykyä parannettava – käyttö nyt laskussa

Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö on vähentynyt merkittävästi vaalikauden 2011–2015 aikana. >>

Tavoitteet hallitukselle 2015–2019

Ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla – uhkana turpeen lupasuma

Heikon kysynnän johdosta metsähaketta ja turvetta on paljon varastossa. Tämä mahdollistaa käytön nopeankin lisäämisen metsähakkeen ja turpeen kilpailukykyä parantamalla. >>

Tavoitteet hallitukselle 2015–2019

Liikenteen biopolttoaineiden käytön kasvu turvattava

Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea linjasi, että Suomen kannalta on tarkoituksenmukaista korvata fossiilisia liikennepolttoaineita kehittyneillä biopohjaisilla polttoaineilla. Raaka-aineina tulee käyttää erityisesti kotimaista metsä- ja peltobiomassaa, jätteitä ja teollisuuden sivuvirtoja. Suomen tulee tukea biopolttoaineiden kysynnän vahvistumista kansallisilla ja EU-tason tavoitteilla ja velvoitteilla. >>

Tavoitteet hallitukselle 2015–2019

Uusia käyttökohteita mahdollista lisätä merkittävästi

Bioenergia käyttävien laitosten investointivauhti on viime vuosina hiipunut. Alhainen sähkönhinta, arvaamaton tukipolitiikka sekä bioenergian kestävyyteen liittyvä keskustelu on siirtänyt investointeja. Tämä tarkoittaa toisaalta, että politiikkatekijöiden selkeyttäminen kannustaisi useisiin investointeihin. >>

Energiaturvevarastot parhaimmat vuosikausiin

Bioenergia ry:n keräämien tietojen mukaan energiaturvetta oli 1.5.2015 varastoissa yhteensä 15 034 GWh eli 15 TWh. Tällaista ylivuotista turvevarastoa ei ole viime vuosina lämmityskauden jälkeen ollut. Määrä on vaihdellut alle 3 TWh:sta viime vuoden vajaaseen 9 TWh:iin. Parempi varastotilanne on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut vain keväällä 2007, kun sitä edeltävänä kesänä turpeen nostokausi oli suotuisa ja tuotantopinta-alaakin tuhansia hehtaareja enemmän. >>

KEVÄTPÄIVÄ

Mitä energiapolitiikassa tapahtuu seuraavalla hallituskaudella?

Bioenergia ry järjestää Kevätpäivän maanantaina 25.5.2015 Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä. >>


Bioenergian Kevätpäivä 25.5.2015

Tilaa Bioenergia-lehti

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki