4 / 29.5.2013Metlan Asikainen: Kilpailukyky bioenergian suurin haaste

Metlan professori Antti Asikaisen mukaan biomassan kilpailukyky on suurin hidaste bioenergian lisäämiselle energiantuotannossa. Tähän vaikuttavat muun muassa turpeen väheneminen ja energiapuun riippuvuus puunjalostusteollisuuden hakkuutasosta tulevaisuudessa. >>

ForestEnergy 2020 kehittää metsäenergiaketjun osaamista

Metlan ja VTT:n viisivuotinen yhteishanke ForestEnergy 2020 edistää metsäenergian käyttöä etsimällä ratkaisuja koko metsäenergian tuotanto- ja käyttöketjuun. >>

Turvepula hankaloittanut puunkäytön lisäämistä

Jyväskylän Energia lisäsi kuluneella lämmityskaudella puun käyttöä, vaikka turvepula hankaloitti tavoitteeseen pääsyä. Tuleville lämmityskausille puun tukipolttoainetilanne varmistetaan kivihiilellä, vaikka kotimaisten energioiden käyttö säilyy ensisijaisena tavoitteena. >>

Tampere ja Helsinki pysyvästi pellettien käyttäjiksi

Tampereen Energiantuotanto Oy ja Helsingin Energia Oy ovat jatkamassa pellettien käyttöä lämmöntuotannossa. >>

Esimerkillisten turvetuotantoalueiden kilpailu ensimmäistä kertaa

Energiaturpeen varastot painuivat kuluneen lämmityskauden jälkeen alle kahteen Bioenergia ry on järjestää tänä vuonna ensimmäistä kertaa esimerkillisiä turvetuotantoalueita koskevan kilpailun. Tavoitteena on alan toiminnan jatkuva parantaminen ja hyvien käytäntöjen monistaminen. >>

Bioenergia ry:ssä jo yli 200 jäsentä

Bioenergia ry:een on kevään aikana liittynyt runsaasti uusia jäseniä. Katso ajantasainen jäsenlista: http://www.bioenergia.fi/Jäsenet

Bioenergy 2013 -konferenssi 4.-6.9. Jyväskylässä »

AEBIOM European
Bioenergy Conference 2013
17.-19.6
Bryssel »

Katso Bioenergia
ry:n teettämä "Torjutaan turvepaloja" »

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki