3 / 16.4.2015


Tule kuulemaan ajankohtaisimmat päätöksenteon käänteet Kevätpäivään

Bioenergia ry järjestää Kevätpäivän maanantaina 25.5.2015 Sokos hotelli Presidentissä Helsingissä. >>

VAALIT 2015

Kansanedustajaehdokkaat kannattavat puun ja turpeen käyttöä

Yli puolet kansanedustajaehdokkaista haluaa edistää turpeen käyttöä. Tutkimuksen mukaan lähes kaikki kansanedustajaehdokkaat puoltavat energiapuun käytön lisäämistä. >>

VAALIT 2015

Energiapolitiikka yhdistää ja erottaa puolueet toisistaan

Eduskuntavaalien h-hetkeen on aikaa muutama päivä. Energia on puhuttanut vaalien alla, ja Bioenergia ry selvitti millaisilla energiapolitiikan eväillä puolueet ovat tehneet vaalityötä. Kyselyssä saatiin selviä painotuseroja turvetuotannon luvituksen käsittelytakuusta ja alemman tieverkon kunnostamistarpeesta. Kyselyyn vastasi keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät. >>

Metsähakkeen käyttö kääntyi laskuun

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan metsähakkeen käyttö kääntyi vuonna 2014 laskuun, kuten kaiken puupolttoaineiden käyttö. Puupolttoaineiden käyttö väheni kahdella prosentilla, eli samassa suhteessa kuin energiankäyttö kokonaisuudessaan.>>

Biolämpölaitosten kasvu jatkuu – öljyn hinta ja päästörajoitukset haasteena

Lämpölaitoksiin tehtiin kahden viime vuoden aikana uusia bioenergiainvestointeja yli 100 MW:n verran, jolla korvataan joka vuosi vähintään 30 miljoonaa litraa fossiilista öljyä. Viimeisten kuukausien laskenut öljyn maailmanmarkkinahinta on kuitenkin hidastanut päätöksentekoa uusissa öljynkorvaushankkeissa. Kattila- ja laitoskauppa on hidastunut.>>

Brysselin konferenssi päätöksenteon ytimessä

Eurooppalaisen biomassajärjestön AEBIOMin konferenssi 4.–5.5.2015 Brysselissä luotaa tärkeitä auki olevia lainsäädäntöhankkeita. >>


Bioenergian Kevätpäivä 25.5.2015

Tilaa Bioenergia-lehti

Lämpöyrittäjäpäivät 27.-28.4.2015

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki