2 / 26.3.2015


Metsähakkeen tuen rajaus ja turveveron alennus läpi eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi 9.3.2015 metsähakkeen tuen rajauslain äänin 87–81. Samassa yhteydessä turveveron alentamisen (1,9 €/MWh) ja metsähakkeen tuen nostamisen (18 €/MWh) voimaantulon ajankohtaa muutettiin erikseen asetuksella säädettäväksi. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä olisi turveveron muutoksen voimaantuloajankohdaksi säädetty yksiselitteisesti 1.1.2016. >>

KEVÄTPÄIVÄ 2015

Tule kuulemaan uusimmat käänteet valmistelun ytimestä

Bioenergia ry järjestää Kevätpäivän maanantaina 25.5.2015 Sokos hotelli Presidentissä Helsingissä. Seminaaripäivän päätteeksi on verkostoidutaan cocktailtilaisuudessa. >>

Yli 1 000 työpaikkaa kotimaisilla polttoaineilla

Suurten kaupunkien suunnitelmat lisätä uusiutuvan energian käyttöä synnyttää puun hankintaan suoraan yli 1 000 uutta työpaikkaa ja lähes 500 välillistä työpaikkaa. Samalla siirtyminen kotimaisiin polttoaineisiin vähentää 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. >>

Lämmin sää pienensi energian kulutusta

Energian kokonaiskulutus Suomessa pieneni viime vuonna yli kaksi prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vuoden 2014 tavallista lämpimämpi sää vähensi lämmitysenergian tarvetta, mikä näkyi myös kotimaisten polttoaineiden käytössä. Puupolttoaineiden käyttö (95,6 TWh) pieneni lähes 2 % ja niillä katettiin noin neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Turpeen käyttö (17,3 TWh) lisääntyi edellisvuodesta 9 %, mitä selittää vuoden 2013 poikkeuksellisen alhainen turpeen käyttö. >>

VAALIT 2015

Puolueiden näkemykset eroavat energiapolitiikassa

Eduskuntavaalien ennakkoäänestykseen on aikaa pari viikkoa. Bioenergia ry selvitti millaisilla energiapolitiikan eväillä puolueet käyvät vaalitaistoa. Kyselyssä saatiin selviä painotuseroja energiapolitiikasta ja suhtautumisessa kotimaisuuteen, kilpailukykyyn ja valtion rahojen käyttöön. Kyselyyn vastasi keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät.>>

Uudet tekniikat tuovat työtä ja vähentävät päästöjä

Puun kaasuttamisella tai pyrolyysillä voidaan tuottaa puupohjaista biokaasua (bio-SNG) ja bioöljyä. Tuotteilla voidaan korvata tuontia energiantuotannossa ja tuottaa bioöljyä jatkojalostamalla kotimaista uusiutuvaa dieseliä. Uudet tekniikat voivat tuoda Suomeen lähes 3 000 uutta välitöntä työpaikkaa. Samalla vähennetään päästöjä. >>

Energiaunionin tavoitteena parantaa kilpailukykyä, toimitusvarmuutta ja kestävyyttä

Viime vuonna aloittanut uusi Euroopan komissio on ottanut ohjelmaansa uuden termin: energiaunioni. Käsite perustuu kolmeen jo vakiintuneeseen EU:n energiapolitiikan tavoitteeseen: kilpailukyky, toimitusvarmuus ja kestävyys. Yksi komission varapuheenjohtajista (Slovakian Maroš Šefčovič) on saanut tehtäväkenttänsä nimeksi energiaunioni. Hän koordinoi myös espanjalaista komissaari Miguel Arias Canetea, jonka vastuulla on ilmasto- ja energia-asiat. Komissio visioi energiaunionia Euroopan kattavana integroituna energiajärjestelmänä, jossa energia kulkee vapaasti yli valtioiden rajojen, mikä perustuu kilpailuun ja resurssien parhaaseen mahdolliseen käyttöön. >>


Bioenergian Kevätpäivä 25.5.2015

Tilaa Bioenergia-lehti

Lämpöyrittäjäpäivät 27.-28.4.2015

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki