1 / 4.3.2015


Puolet suomalaista!

Eduskuntavaalit lähestyvät ja uusi hallitus muodostetaan keväällä. Silloin on pohdinnan paikka, mihin suuntaan Suomea viedään. >>

ILUC-direktiivi otti ison askeleen oikeaan suuntaan

Parlamentin ympäristövaliokunta (ENVI) äänesti helmikuun lopussa uudesta ILUC-direktiivistä eri muutosehdotuksin. Suomalainen europarlamentaarikko Nils Torvalds valmisteli esityksen liikenteen biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoa ja käyttöä ohjaavasta direktiivistä. >>

Pienpuun korjuussa tulossa välivuosi – uudet ehdot odottavat hyväksyntää

Energiapuun korjuutuen käyttö väheni vuonna 2014. Suomen Metsäkeskuksen tilastojen mukaan korjuutukea haettiin entistä pienemmälle puumäärälle. Puumarkkinoille saatiin viime vuonna 1,47 miljoonaa kuutiometriä pienpuuta. Vuonna 2013 ja 2012 luku oli 1,7 ja 1,6 miljoonaa kuutiometriä. >>

Yli puolet suomalaisista kannattaa turvetuotantoa

Yhä useampi suomalainen lisäisi turpeen energiakäyttöä tai pitäisi sen ennallaan. Tutkimuksen mukaan turpeen suosio on noussut ja vastustus vähentynyt kahdessa vuodessa. >>

Turvetuotannon vesistöpäästöt ovat pienentyneet

Turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostaminen viime vuosina on pienentänyt edelleen vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Kesän rankkasateista johtuvien virtaamahuippujen aikainen kuormitus ei heikennä vesienkäsittelyn puhdistustehokkuutta. Tiedot perustuvat Pöyry Finland Oy:n selvitykseen vuosien 2008–2012 velvoitetarkkailuaineiston pohjalta. >>

Maakuntakiertueella näkökulmia lämmityskauden haasteisiin

Bioenergia ry järjesti maakunnallisen Millä Suomi lämpiää -kiertueen helmikuussa 2015. Kiertue vieraili viidellä paikkakunnalla: Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella, Vaasassa ja Turussa. Tilaisuudet vetivät paikalle paljon bioenergiasta kiinnostuneita. >>


Bioenergian Kevätpäivä 25.5.2015

Tilaa Bioenergia-lehti

14.-16.4.2015 Nordic Baltic Bioenergy, Riika

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki