1 / 25.3.2014


Hallitukselta odotetaan kotimaisen energian ratkaisuja

Suomi on määrätietoisesti nostanut usean vuoden ajan energiaomavaraisuutta lisäämällä bioenergiaa. Nyt tilanne näyttää kääntyvän. >>

BIOENERGIAN KEVÄTPÄIVÄ

Vielä ehdit ilmoittautua Bioenergian Kevätpäivään

Tervetuloa Bioenergian Kevätpäivän seminaariin tiistaina 1.4.2014 Finlandia-talolle. Bioenergian Kevätpäivän päivän ohjelma ja ilmoittautumiset: www.bioenergia.fi/kevatpaiva>>


Ympäristönsuojelulaki ja sen turvepykälä eduskunnan käsittelyssä

Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Laki sisältää ehdotuksen pykäläksi 13 (Turvetuotannon sijoittaminen). >>

Turpeesta 10 000 työpaikkaa ja puoli miljardia kansantalouteen

VTT päivitti Bioenergia ry:n toimeksiannosta viiden vuoden takaista selvitystä turpeen ja kivihiilen kansantalousvaikutuksista. Hyvänä turvevuonna energiaturpeen tuotanto ja käyttö on 25 TWh:n tasolla, jolloin energiaturve tuo työtä Suomessa suoraan ja välillisesti noin 10 000 henkilötyövuotta. >>


Komission esitys 2020–2030 ilmasto- ja energiapolitiikaksi

Komissio antoi 22.1.2014 ehdotuksensa ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteista kaudelle 2020–2030. Laaja ilmasto- ja energiapoliittinen paketti sisältää mm. tiedonannon kauden 2020–2030 politiikan kehyksistä, energian hinnanmuodostuksesta ja liuskekaasusta sekä päätösehdotuksen päästöoikeuksien hinnan vakausmekanismista. >>


Ilmanlaatua vai kustannuksia?

Komissio toi joulun alla julki esityksensä Puhtaan ilman politiikka -paketista. Pakettiin kuuluvatpäästökattodirektiivin (NEC) ja keskisuurten polttolaitosten direktiivin (MCP) esitykset. >>


Puun käyttö lauhdetuotannossa on vapaassa pudotuksessa

Talven kovimmalla pakkasviikolla oli käytössä kotimaista sähkötuotantoa 13600 MW, josta 2 300 MW tuontisähköä. >>


Jätteistä kaasua ja lannoitteita

Yksityisomistuksessa oleva, biokaasua tuottava Biokymppi Oy on onnistunut välttämään kierrätysalan pahimmat karikot. Yritys on onnistunut tehostamaan kierrätyksen pitkälle ja tuotteistanut lähes kaiken mikä tuotteistettavissa on. >>


Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Bioenergia ry
Kaisaniemenkatu 4 A,
00100 Helsinki