Bioenergiateknologian viennissä vahvaa kysyntää

Bioenergian Kevätpäivillä julkistettiin tuloksia MS Advisor Oy:n ja GreenStream Network:n selvityksestä bioenergiateknologian viennistä.

Konsulttina selvityksessä toiminut Mika Sulkinoja esitteli kyselytutkimuksella ja julkisten taloustietojen perusteella aikaansaadun selvityksen tuloksia noin 90 yrityksen otoksesta.

Viennin ja arvonlisäyksen arvo bioenergiateknologiassa on viime vuosina ollut varovastikin arvioiden vuositasolla 200–300 miljoonaa euroa. Merkittävä tulos on myös, että 69 % yrityksistä arvioi viennin lisääntyvän 3–5 vuoden tähtäimellä, ja näistä yrityksistä 36 % arvioi viennin lisääntyvän jopa merkittävästi. Monille EU on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä markkina-alue. Etelä- ja Kaakkois-Aasia, Venäjä ja Kiina ovat suurimpia lähivuosien lupauksia herättäviä alueita.

Viennin merkittävimmäksi puutteeksi vastanneet yritykset nostivat rahoituksen hankaluuden. Moni painotti, että rahoitus ratkaisee kilpailussa maailmalla paljon enemmän kuin teknologian taso. Pk-yritykset toivoisivat, että suomalaiset rahoitusinstrumentit olisivat käytettävissä, kun pilottihankkeita tehdään ulkomaille. Maailmalle mennessä yhteistyö sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoiden kanssa katsottiin myös suomalaisten puutteeksi. Joustavat verkostot koettiin parhaaksi yhteistyötavaksi ja niitä pitäisi lisätä.

Selvitykseen kuuluu myös muutamien kohdemaiden tarkemmat esittelyt ja projektiesimerkkejä. Kaikki selvityksen aineistot julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuussa.

Sulkinojan esityksen jälkeen saman teeman käsittely jatkui paneelikeskustelussa, jossa panelisteja jututti toimittaja Kirsi Heikel. Panelisteina toimivat yhteiskuntasuhdejohtaja Carita Ollikainen Valmet Oyj:stä, ohjelmajohtaja Helena Sarén Business Finlandista, toimitusjohtaja Jarno Haapakoski Volter Oy:stä sekä toimitusjohtaja Ilkka Haavisto Condens Heat Recovery Oy:stä.

Keskustelussa kävi ilmi, että suurilla yrityksillä haasteet maailmalla liittyvät useammin poliittiseen toimintaympäristöön. Haapakoski painotti, että pienetkin yritykset voivat menestyä rohkealla työllä. Hän päätti heittää itsensä tulikasteeseen muuttamalla Kanadaan laittaakseen tytäryhtiön toiminnan alkuun. Myös Haapakoski näki tulevana haasteena erilaiset vaatimukset jopa maakuntatasolla.

Paneelissa nousi esiin kotimaan osalta, että julkinen hankintapuoli ei ole ketterä tekemään innovatiivisia ratkaisuja. Osa kaipasi myös tiukempia päästönormeja kotimaassa, jotta olisi helpompi mennä markkinoille, missä vaatimustaso on tiukka. Helena Sarén toivoi, että suomalaiset organisaatiot osallistuisivat kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten toimintaan aktiivisesti. Näin yritykset tulisivat riittävän hyvissä ajoin tietoisiksi valmisteltavista hankkeista ja voisivat menestyksekkäästi myös päästä esittämään tarjouksia.