Bioenergiaa ymmärrettiin REDII-äänestyksessä

Uusiutuvaa energiaa ja muun muassa bioenergian kestävyyttä määrittelevästä REDII -direktiivistä äänestettiin tiukasti Euroopan parlamentissa 17.1.2018.

Oli iloinen yllätys, että valtaosa euroedustajista ymmärsi bioenergiaa eikä lähtenyt kieltämisen tielle. Parlamentti halusi kyllä varmistaa, että käytön kestävyys tarkistetaan monesta näkökulmasta.

Metsäenergian kestävyyden osalta parlamentti äänesti riskiperusteisen maakohtaisen arvioinnin puolesta, eikä perusteettomia kieltoja eri puujakeille hyväksytty. Niin kehittyneille biopolttoaineille, kuin kiinteälle ja kaasumaiselle bioenergialle on samat periaatteet. Kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-ainelista ei muuttunut parlamentin käsittelyssä, mutta määritelmää lavennettiin. Parlamentti vaatii kuitenkin biopolttoaineiden laskentaan useita ehtoja ja portteja nopeille raaka-ainepohjan muutoksille, mitkä haastavat jatkoneuvotteluja.

Sekä neuvoston joulukuussa 2017 hyväksymissä yleisnäkemyksissä, että parlamentin äänestystuloksessa on kuitenkin useita hankalia tekstikohtia, joita pyritään vielä muuttamaan elimien välisissä neuvotteluissa.

Komission, parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston keskinäiset trilogi-neuvottelukierrokset käynnistyvät helmikuussa ja ne kestävät luultavasti koko kevään. Todennäköisesti kesän alussa toimialan poliittinen kehikko selkenee yli vuosikymmenen päähän.

Kansainväliset tutkimukset (muun muassa kansainvälinen energiajärjestö IEA ja YK:n uusiutuvien järjestö IRENA) korostavat, että bioenergian osuuden ei tule pysyä pelkästään merkittävänä vaan absoluuttisesti edelleen kasvaa, jotta ilmastonmuutokseen voidaan vastata. On syytä samalla painottaa, että bioenergia ei voi vastata kaikesta energian tarpeesta, kun väestön määrä ja monien maiden elintaso on kasvussa. Fossiilisten polttoaineiden osuus maailmassa on kaikesta huolimatta edelleen noin 80 %. Siksi on tarpeetonta ja vaarallista asettaa eri uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa vastakkain: kaikkien kasvavaa panosta tarvitaan.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, puh. 040 1948628 / hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi