Bioenergia on uusiutuva energialähde

Lähtiessäni Bioenergia ry:n toimitusjohtajaksi vuoden 2015 lopussa en olisi arvannut, että minun pitää koskaan kirjoittaa kolumnia tällä otsikolla. Luulin, että siitä mikä on uusiutuvaa energiaa ja mikä ei, vallitsee kohtuullisen laaja konsensus. Olin väärässä.

Biomassan asemaa uusiutuvan energian lähteenä on haluttu viime aikoina muokata. Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2016 ehdotuksensa uusiutuvan energian direktiiviksi. Valmistelun loppumetreillä vuotaneessa luonnoksessa komissio halusi jakaa uusiutuvan energian kahteen luokkaan: uusiutuviin energialähteisiin ja poltettaviin uusiutuviin energialähteisiin. Lopullisessa versiossa tätä ei enää kuitenkaan esitetty. Eurooppalaisten tiedeakatemioiden bioenergiaa kritisoineessa raportissa Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests, joka julkaistiin toukokuussa 2017, biomassan uusiutuvuus oli ilman perusteluja esitetty lainausmerkkien kera (s. 9):

”Biomass has been widely promoted as a source of ‘renewable’ energy… over 50 % of ‘renewable’ energy in the EU currently originates from biomass.”

Vihreiden puheenjohtajaksi valittiin viime viikonloppuna Touko Aalto. Hän piti kampanjansa aikana aidosti uusiutuvana energiana tuulta, aurinkoa ja geotermistä energiaa ja puhui biomassasta seuraavassa lauseessa erikseen.

Kansainvälisen tiedeyhteisön kanta on kuitenkin biomassan uusiutuvuudesta hyvin selkeä. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli julkaisi vuonna 2011 uusiutuvasta energiasta erikoisraportin, jossa bioenergia on selkeästi yksi uusiutuvan energian muoto. Raportti määritteli uusiutuvan energian seuraavasti:

”Renewable energy (RE) is any form of energy from solar, geophysical or biological sources that is replenished by natural processes at a rate that equals or exceeds its rate of use. Renewable energy is obtained from the continuing or repetitive flows of energy occurring in the natural environment and includes low-carbon technologies such as solar energy, hydropower, wind, tide and waves and ocean thermal energy, as well as renewable fuels such as biomass.”


Myös IPCC:n viides arviointiraportti 2014 käytti erikoisraportin jaottelua. Täsmälleen samoin bioenergian asemoivat myös järjestöt, kuten kansainvälinen energiajärjestö IEA ja kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö IRENA.

Biotalouden ja bioenergian kestävyydessä ja esimerkiksi uusiutuvan energian tukijärjestelmissä on paljon keskusteltavaa ja niihin on erilaisia näkökulmia. Keskustelua pitäisi kuitenkin käydä faktapohjalta. Oli suomalaisesta bioenergian käytöstä tai sen kestävyydestä mitä mieltä hyvänsä, on selvää, että IPCC:n määritelmän mukaan suomalainen bioenergia on uusiutuvaa. Suomessa metsien kasvu on jo 1960-luvulta alkaen – joka vuosi – ylittänyt, ja vieläpä merkittävästi, metsien käytön. Vuodesta 1990 alkaen Suomen metsiin on nettomääräisesti sitoutunut lähes 600 Mt hiilidioksidia. Samalla bioenergian käyttö on kaksinkertaistunut.

Harri Laurikka
toimitusjohtaja
Bioenergia ry