Etusivu > BioEnergia-lehti > Edelliset lehdet > BioEnergia-lehti Arkisto 2009
6/2009

Sisällys

1 Pääkirjoitus: Vauhtia lisää!
2 Helsinki hoitaa velvollisuutensa
– kivihiileen ei takerruta
4 Teollisuuden puupolttoaineiden nettomyyjä
6 Tukholma pyrkii eroon fossiilienergiasta
8 Turpeen turvavarastointi
10 Turpeen turvavarastointia tulee kehittää
12 Bioenergialla pääosa Suomen energiainvestoinneissa
15 St1 ja Neste Oil VTT:n TransEco-ohjelman polttoainehankkeeseen
16 Turvepelletin koko kasvoi
18 Ensin lämmitysratkaisu, sitten rakentamaan
20 Sataprosenttisesti puulla
23 Polttoaineiden varastointi turvetuotantoalueella
24 Polttoaineen varastoinnin turvallisuusasiat
25 Onko kuljetettava farmarisäiliö lainmukainen
26 Pelastusviranomaisen kemikaalivalvonta turvetuotantoalueella
27 Taulukot: Integroidut kattilat, pellettipolttimet, valmisvarastot, pellettitakat
34 Keskuslämmityskattilan vaikutus pellettilämmityksessä
36 Energiavilja – yksi biopolttoainevaihtoehto lisää
38 Hassisen veljekset keskittyvät työntekoon
39 Rivitaloyhtiö halusi helpon pellettilämmityksen
40 Ruotsin kuningas lämmittää uusiutuvilla
42 CEN:n kiinteiden biopolttoaineiden standardeja hyväksytty
44 VTT: Happipoltolla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä
45 Käyttäjät löysivät bioenergia.fi –sivustot
46 Järjestöpalsta
48 Polttoaineiden hintataso

5/2009

Sisällys

1 Pääkirjoitus: Suomalaiset haluavat kotimaista energiaa
2 Biokaasusähkön takuuhinta 30 biokaasulaitokselle – maatilat jäävät ulkopuolelle
5 Biokaasun sähkön syöttötariffijärjestelmät Euroopassa
8 Suomalaiset haluavat panostaa kotimaiseen energiaan
9 Energiapuun käyttö on vakaalla pohjalla
12 Biomassalaitoksella potentiaalia Kostamuksessa
16 Satotavoitteet moninkertaisiksi: Palaturve kuivuu tehokkaasti muotoillulla alustalla
18 Palaturpeen kerroskuivauksesta hyviä tuloksia
19 Turvetuotantotavoitteista jäätiin
20 Bioenergian laajeneva käyttö ja logistiset vaateet
22 Edustavia kohteita ja napakkaa esittelyä
Onnistunut opintoretki tarjoaa myös elämyksiä
24–28 Lämpökeskukset ja voimalat
29 Ensimmäinen yksiotekantoharvesteri markkinoille
30 Kattilatestausta ja käytettävyysselvityksiä, rakennetutkimusta ja koulutusta – Bioenergiakeskus yritysten palveluksessa
32 Kilpailukykyä ja ympäristönsuojelua – Ekoteollisen puiston mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä
35 Yksi talous käyttää keskimäärin 4,6 kiintokuutiota polttopuuta
36 Viron turvetuotanto muutoksessa – Tootsi Turvaksen turvetuotanto pyörii nyt urakoitsijavoimin
38 Motiva jakoi palkinnot: Vuoden uusiutuva energiateoista
40 Pajuenergiassa on tulevaisuutta
41 Kuiva hake vähentää päästöjä ja kuljetuskustannuksia
42 Bioenergian asiantuntijat koolla Jyväskylässä
44 Piru piilee pienissä yksiköissä
45 Takatuli
46–47 Järjestöpalsta
48 Tuhkalannoitus voi vähentää säteilyannoksia
49 Polttoaineiden hintataso

4/2009

Sisällys

1 Pääkirjoitus: Puuenergialla metsät kasvuun
2 Laatuhaketta itse suunnitelluin hakkurein
4 Vaihteleva turvetuotantokausi pian takana
8 Haketerminaali kelirikkoajan välivarastoksi
10 Terminaaliverkostot tihenevät
12 Lämmöntuotanto päästökaupan ulkopuolella
14 Monipolttoainekattiloiden likaantuminen hallintaan
16 Energiapuuharvennusten korjuujälki aiempien vuosien tasolla
18 Energiapuun korjuun laatu uudistushakkuissa
19 Hyvät neuvot helpottivat rakentamista
23 Hakelämpöä kalkkunahalleihin
25 Viljan lajittelutähteet hyvää polttoainetta
28 Viljanpolttoon ei ole selkeitä ohjeita
29 Taulukot:Hakkurit ja murskaimet
33 Maaseutuyrittämisestä viestivä kampanja on käynnistynyt
34 Envor Biotech vaihtoi kompostoinnin mädätykseen
36 Lintutorni koneyrittäjien aloitteesta
37 Itävallassa tehtiin biokattiloiden myyntiennätys
38 Metsähakkeen tuotantoketjut Suomessa 2008
40 Uutta teknologiaa metsäpolttoaineen hankintaan
42 Turpeesta työtä 11 400 henkilötyövuotta
44 Kalenteri
45 Tule mukaan muovaamaan bioenergian sähköistä palvelupaikkaa
46 Järjestösivut

3/2009

Sisällys

1 Pääkirjoitus: Uusia bioenergian edistämistoimia
2 Menneen lämmityskauden opetuksia
4 Poriin nousi laajan polttoainevalikoiman biovoimalaitos
6 Turvetuotannon tavoitteet korkealla – kausi alkoi normaalisti
8 Tietoa turvemaista pintaa syvemmältä
10 Metsähakkeen käyttö ennätyslukemissa vuonna 2008
12 Naarva RS25:n syke mekaanisesti rullasyötöksi – karsinta tehostuu
15 Energiapuukourat
19 Metsäenergian tuotantoon haetaan kannattavuutta
20 Tyhjä hotelli ei lämpöä kaipaa
22 Metsähallitus tulossa pohjoisen energiapuumarkkinoille
25 Biowin hakee hallittua kasvua
26 Polttoaineen pitää olla hyvää
28 Kerrostalon lämpö saadaan auringosta ja pelleteistä
30 Monia mahdollisuuksia saavuttaa uusiutuvien energialähteiden käytön tavoitteet Suomessa
34 Bioenergiasta uusi Nokia – pienkäytössä suurin potentiaali
36 Bioenergiaa kyydissä
38 PEFC-metsäsertifiointi huomioi ensimmäisenä biopolttoaineiden tuotannon
39 Lämpöä riitti kuljetusmarkkinoilla
40 Maakaasun ja biokaasun liikennekäytön edistäminen
42 Espanja on tuulivoiman edelläkävijöitä
44 Torjutaan turvepaloja
46 Järjestösivut
48 Kalenteri, nimitykset

2/2009


Sisällys

1 Pääkirjoitus: Kotimaisilla polttoaineilla viiden miljardin lamatalkoisiin
2 Biopolttoaineiden tuottajilla ja käyttäjillä paljon opittavaa
4 Tästä talvesta selvitään – seuraavaan varaudutaan paremmin
6 Metsähakkeen käyttötavoitteiden saavuttaminen ei ole helppoa
10 Pellettituotannon raaka-aineen saanti fokuksessa
12 Kunnat energiansäästön eturiviin
14–21 Kattilat ja stokerit
24 Puupelletistä maailman-laajuinen bisnes
25 Lisää bioenergiaosaajia Keski-Suomeen!
28 Veljekset Ala-Talkkari Oy:ltä ja MegaKone Oy:ltä jären lämpökontti
30 Tuulisähkö täydentää energian omavaraisuuden
32 Tuuliolojen kartoitus edistynyt ripeästi
34 Norppaenergia-merkkiin luotetaan
36 Kaasua, ministeri Anttila
41 Savon rata on kivihiilen valtasuoni
38–39 Järjestösivut
40 Polttoaineiden hinnat

1/2009


Sisällys

1 Pääkirjoitus: Kompurointia energiapuun edistämisesssä
2 Tavoitteena 10 biokaasuyksikköä kotimaahan ja viennin käynnistäminen
5 Biokaasutuotannon edistämiskeinot – Tilanne Euroopassa
7 Biokaasutuotannon edistämiskeinot – Tilanne Suomessa
10 Puupelletin, oljen ja fossiilisten sekakäyttäjä
12 Ilmastonmuutos tuo haasteita ympäristöhallinnolle
14 Turpeella selvä rooli Suomen energiaratkaisuissa
16 Metsäkoulutuksella bioenergiaosaajaksi
18 Pilkettä silmäkulmassa, bioenergiaa tosimielellä
20 Ruokohelpi varastoi hiiltä maaperään
22 Paalien suora toimitus voimalaitoksille kustannustehokkainta
24–27 Klapikoneet ja halkaisijat
27 Hydraulihalkojat testissä
28 Polttopuun käyttöä lisätään Euroopassa
31 Lämpölaitoksia tasaiseen tahtiin
32 Lähilämpöä maakuntiin matalalämpötekniikalla
34 Turvetuotannon vesienkäsittely ja kustannukset
36 Käytöstä poistetulle puulle luokitus
38 Ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa, vaan useita hyviä vaihtoehtoja
40 Sähkön- ja lämmöntuotanto optimoivat sahaustoiminnan
42 TTS:n lämpökoeasema jatkaa entistä ehompana
43 Bioenergian koordinaatio käynnistyi
44 Ensimmäinen PK-bioenergian toimiala-raportti valmistui
45 Biotalous, bioenergia ja biobyrokratia
46 Eri mieltä: Puusta on moneen lähtöön
46–47 Järjestösivut
48 Polttoaineiden hinnat