Autokannan käyttövoimamurros on hidas

Koko liikennesektorilla on meneillään hitaasti etenevä käyttövoimamurros. Se on kuitenkin hidas, sillä ajoneuvokanta uusiutuu hitaasti ja uudet teknologiat ovat vasta vuosien tuotantokäytön jälkeen hinnaltaan ja käytettävyydeltään perinteisten rinnalla.

Hiilidioksidipäästöjen tavoitearvot ovat vähentäneet selvästi päästöjä

Hiilidioksidipäästöjä säännellään autonvalmistajille asetetuilla tavoitearvoilla. Valmistajille asetettujen tavoitearvojen merkitys ajoneuvotekniikan kehitykseen on erittäin suuri. Uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat tyyppihyväksynnän päästöarvoina vähentyneet lähes kolmanneksen viime vuosikymmenen aikana.

Euroopassa on tällä hetkellä muita maanosia kunnianhimoisemmat uusille autoille asetetut hiilidioksidipäästöjen tavoitearvot. Vuosien 2025–2030 raja-arvot henkilöautoille hyväksyttiin EU-parlamentissa maaliskuussa 2019. Vuoden 2025 tavoitearvo on 15 % ja vuoden 2030 tavoitearvo 37,5 % vuoden 2021 arvoa alempi. Pakettiautoille vuoden 2030 tavoitearvo on 31 % vuoden 2021 tasoa alempi.

Valmistajakohtaisten tavoitteiden saavuttaminen on nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista vain sähköautojen osuutta lisäämällä.

Muitakin päästöjä on tarvetta alentaa

Dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä on viime vuosina alentunut koko Euroopassa, sillä uusimmat päästönormit edellyttävät dieselautoilta pelkistävää katalysaattoria, joka on lisännyt ajoneuvon valmistuskustannuksia.  Tulevat päästönormit edellyttävät todennäköisesti myös bensiinimoottoreilta hiukkassuodattimia ja muita pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita.

Autokannan kierron nopeuttaminen on edellytys sille, että vaihtoehtoiset käyttövoimat ja uusi puhtaampi ajoneuvotekniikka voisivat yleistyä selvästi nykykehitystä nopeammin. Hankinnan verotus jarruttaa merkittävästi autokannan uusiutumista.

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi